Baijiu - Luzhou Laojiao Moscow June 2018

56B3BF16-3ED5-4651-B05F-A9EB37F673D3.jpg
DF2DE096-C300-4D77-9C51-A7671653D107.jpg
B144AE3A-89D7-40E3-9EC3-1F27E9D232EB.jpg
87385AEB-AABB-484A-9919-EDE57B001398.JPG
7DFA62CB-86CF-4B6D-8B2C-A198C18B0088.JPG

Chef: Elias Caschili